Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Van zorgvuldig aanpakken en de tijden die voorbijgaan

Wimar Jaeger

Afgelopen woensdagavond demonstreerden vertegenwoordigers van de wijken rond de Cocon in de raadzaal, onder het mom “bedriegers”. Deze demonstratie wekt de indruk alsof het convenant dat tussen buurten, de Cocon en de gemeente is afgesproken dood zou zijn. Volgens D66 is niets minder waar! D66 wil dat het convenant zorgvuldig en voortvarend wordt uitgevoerd.

Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van het convenant tussen bewoners, de Cocon (RIBW) en de gemeente. Dat brengt met zich mee dat tussentijdse peildata voor het nemen van besluiten en het realiseren van acties niet worden gehaald. De buurtbewoners rond de Cocon winden zich daar zeer over op en dat is begrijpelijk. Als je het gevoel hebt dat alles op de lange baan wordt geschoven is het terecht dat je de gemeente oproept zich aan de afgesproken tussentijdse peildata te houden. Of de nu ontstane vertraging echter ook betekent dat ook de einddatum niet gehaald wordt is nog maar de vraag. De vertraging is zeer vervelend en het feit dat zij ontstaan is moeten college en raad zich aantrekken. Het kan echter niet zo zijn dat het halen van tussentijdse peildata belangrijker is dan de zorgvuldigheid waarmee met buurten aan de “Cocon II” wordt gewerkt. Bovendien moeten we ons goed realiseren dat onzorgvuldigheid nu, veel tijdsverlies in de eindfase van de uitvoering van het convenant kan gaan kosten. Er moet natuurlijk wel snel gewerkt worden. Niet in de laatste plaats omwille van het convenant, maar wel in de eerste plaats om de buurten waar de Cocon II mogelijk geplaatst gaat worden en de bezoekers van de Cocon niet te lang in onzekerheid te laten.

Voortvarend en Zorgvuldig

Voortvarendheid en zorgvuldigheid zijn de kernwoorden waar het nu om gaat. Dat vraagt om een concreet plan van aanpak, dat politiek is afgestemd met de Gemeenteraad. D66 vindt dat dat plan verschillende stappen moet omvatten, variërend van het in kaart brengen van sociale impact, onderzoek naar haalbaarheid en praktische uitvoering tot communicatie, overleg en het maken van beheersplan met de buurt waar de toekomstige Cocon II komt. Belangrijk is daarbij dat we een reële tijdplanning tegen het plan van aanpak aanleggen. Niet alles tegelijkertijd doen maar netjes stap voor stap uitwerken, draagt bij aan de zorgvuldigheid. Niet alles overal doen, dat zorgt voor snelheid. Een diepgaand onderzoek bijvoorbeeld is helemaal niet nodig op alle locaties een (budget)indicatie volstaat ook. Het is niet nodig beheerplannen met alle buurten rond alle potentiële locaties af te spreken. Informeer ze liever en bespreek straks één beheersconvenant met de buurt waar de Cocon II komt. Kortom maak een stappenplan, geef daarin duidelijk aan wat je gaat doen, communiceer daarover open en met alle betrokkenen, voer het uit en houdt iedereen op de hoogte. Met andere woorden ga voor praktische democratie! D66 zal in de komende week een voorstel voor een dergelijk stappenplan aan de Raad en het college voorleggen.