Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Niet splitsen Cocon is vragen om problemen

Wimar Jaeger

In 2008 sloten de gemeente Hilversum, sociaal pension “De cocon” en de Bloemenbuurt een convenant. De woonvoorziening en de noodopvang voor dak- en thuislozen blijven op de Neuweg en het dienstencentrum en passantenverblijf verhuizen naar elders. Zoekend naar locaties komt wethouder Ketelaar (PvdA) terecht in het Centrum (Noordse Bosje) en op de Vaartweg (de Spelevaart). De buurtbewoners komen in opstand en de discussie over de juiste plek voor thuis- en daklozen start opnieuw. Arie van Vonno, adjunct-directeur van het Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW) is van mening, dat destijds is gekozen voor één centrum ( Neuweg), waarin alle functies gecombineerd zijn: “Onze werkwijze is hierop afgestemd.” Echter… ook het RIBW heeft het convenant ondertekend.

Hoe dan ook: de buurtbewoners rond het Noordse Bosje en de Vaartweg protesteren heftig.

 

Stelling De Gooi- en Eemlander

Dagblad “De Gooi- en Eemlander” heeft onder andere Wimar Jaeger gevraagd te reageren op de stelling “Splitsen Cocon is vragen om problemen”.

Met als titel “Niet splitsen Cocon is vragen om problemen” reageert Wimar Jaeger in zijn bijdrage op deze stelling. Onderstaand de bijdrage van Wimar Jaeger aan de Gooi- en Eemlander discussie.

Niet splitsen is onzinnig

Als we de Cocon niet splitsen zijn we onzinnig bezig. Nog geen jaar geleden heeft de gemeenteraad zeer bewust besloten dat het beter is de Cocon te splitsen. Die beslissing kwam niet van de ene op de andere dag tot stand. Over geen enkel vraagstuk is in de afgelopen drie jaar zoveel vergaderd als over de Cocon. De redenen van toen om de Cocon te splitsen, gelden vandaag des te meer:

De gemeenteraad is ten eerste verplicht sociale opvang met risico’s voor de leefbaarheid over Hilversum te verdelen. Het opeenstapelen van sociale functies in één wijk is niet verantwoord. Ook de samenstelling van een buurt en de ligging van de Cocon moeten betrokken worden in de keuze; niet tegenover een speelplaats, niet midden in één van de dichtstbevolkte woonwijken van Hilversum, etc.

Ten tweede verdienen de mensen die de Cocon nodig hebben aandacht en goede zorg. Wij dragen daar als samenleving een verantwoordelijkheid voor. Die verantwoordelijkheid gaat om mensen die in het straatleven verzeild zijn geraakt (tijdelijke opvang). Maar het gaat ook om degenen die gemotiveerd met het straatleven willen breken (leren wonen). Door splitsing geef je de laatste groep een grotere kans. Natuurlijk, het maakt “de bedrijfsvoering niet makkelijker”, maar kansen voor mensen zijn belangrijker dan beheergemak.

Ten derde kennen we in Hilversum nog zoiets als “afspraak is afspraak”. Wat je afspreekt, moet je nakomen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente binnen een jaar op weloverwogen beslissingen terugkomt. Als je dat doet, kan niemand meer bouwen op de beslissingen van de gemeenteraad.

 

Geen sociale functies stapelen

Wat voor de Cocon aan de Neuweg gold, geldt natuurlijk ook voor de Cocon op een andere locatie; geen sociale functies stapelen in één buurt, niet midden in dichtbevolkte woonbuurten en rekening houden met aangrenzende “gevoelige plekken”. Het is precies daarom dat de D66 fractie wethouder Ketelaar (PvdA) heeft verzocht om meer potentiële locaties nogmaals te wegen, zodat het criterium “sociale druk in de buurt” beter is meegenomen in het selectieproces.

Plaatsing van een sociaal pension voor daklozenopvang is een gevoelige zaak. Met de keuzes die de raad maakt, zal nooit iedereen tevreden zijn. Juist daarom moeten raadsleden de koers recht houden en met dezelfde zorgvuldigheid als voorheen een plek kiezen. De raad moet ook zorgen dat de keuze zo snel mogelijk gemaakt wordt; hoe korter de onzekerheid hoe beter voor alle betrokken partijen.

Goede afspraken

Met de buurt waar de “Cocon II” komt, moeten goede inhoudelijke beheerafspraken komen om te zorgen dat de leefbaarheid van de buurt niet achteruit gaat. Daarmee zijn op de Neuweg goede ervaringen opgedaan en dat geeft houvast om het in een nieuwe buurt nog beter te regelen.

Een gesplitste Cocon: dat is eerlijker, socialer en zeer bewust afgesproken.