Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Naschrift bij Een Nieuwe Koers

– Prettig wonen Van Riebeeckkwartier –

In de discussie
over de buurtvisie 'Een nieuwe Koers!' formuleerden de buurtbewoners
van het Van Riebeeckkwartier de aanbeveling om te onderzoeken of het
plaatsen van kleinere detaillisten (winkeltjes) bij de woondienstenzone
een verbetering is.

Het
College van B&W is van mening dat het bestaande winkelcentrum
'Riebeeck Galerij' niet gebaat is bij spreiding van het winkelaanbod
over twee locaties in de wijk. Ook D66 wenst de overlevingskansen van
de Riebeeck Galerij te optimaliseren (en dus 'te redden'). Omdat de
gemeente in overleg is met de eigenaar van het winkelcentrum vond D66
de aanbeveling om winkeltjes toe te voegen aan de woondienstenzone niet
zo handig. Maar toch…

Een nieuwe koers

Margreeth
de Landgraaf  buurtbewoner en lid van de klankbordgroep maakte D66
attent op het feit, dat de gemeente 'al jaren in gesprek is met de
eigenaar van de Riebeeck Galerij' en er steeds meer winkels leeg komen.
"Een lege Riebeeck Galerij is de doodsteek voor de wijk. (…) De
eigenaar heeft vast plannen met zijn onverhuurde ruimte."
Wat is de eigenaar van plan?
Is de wijk gediend bij die plannen?

De
hartekreet van de buurtbewoners maakt D66 extra attent. Ook D66 heeft
zorg over de toekomstige ontwikkeling van de Riebeeck Galerij.
Luisterend naar de buurtbewoners is D66 van mening, dat de
Galerij-winkels niet nog eens elders in de wijk gekopieerd moeten
worden, maar om het 'heft in eigen handen te nemen' ondersteunt D66 de
buurtbewoners met het initiatief om andersoortige winkeltjes in de
woondienstenzone op te nemen. Dat bevordert de levendigheid in de wijk.
Die winkeltjes moeten niet concurreren met de Riebeeck Galerij.
De ontwikkeling van de Galerij blijven we nauwlettend volgen.