Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Een Nieuwe Koers

Onlangs presenteerden de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier met gepaste trots dé buurtvisie ‘Een nieuwe Koers!’. Een klankbordgroep (bewoners en ondernemers) speelde een belangrijke rol bij de eindredactie van de buurtvisie.  In de buurtvisie geven de bewoners op heldere wijze aan wat zij van de Van Riebeeckbuurt vinden. Bewoners zijn erg beducht voor verdergaande verloedering van de wijk.

Leefbaarheid

De meeste wensen hadden dan ook betrekking op de leefbaarheid en het beheer van de wijk. Ruim de helft van de aanbevelingen zijn inmiddels in een reactienota van het College van B&W overgenomen. In de discussie over deze reactienota vroeg Erik van den Berg (D66) extra aandacht voor de hondenpoepoverlast. Wethouder Jan Rensen (PvdA) komt ‑ in mei(!) ‑ met oplossingen voor dit mestvaaltoproer. Nu met de eigenaar van het winkelcentrum overleg plaatsvindt over renovatie acht D66 de aanbeveling om winkeltjes toe te voegen aan de woondienstenzone niet verstandig.

Tja… en dan die woontoren aan de Van Linschotenlaan/Oostereind. Erik van den Berg: “Wat D66 betreft mag daar best een beeldbepalend gebouw komen.” Nu de vmbo-school Groot Goylant niet meer in stapelbouw verrijst op het Bontekoeterrein, moet er nog eens goed nagedacht worden over de invulling van de woondienstenzone. “Bepaal de functionaliteit van de woondienstenzone”, luidt een aanbeveling. Terecht. Wat is ‑ bijvoorbeeld ‑ de invloed van de ontwikkelingen bij Ziekenhuis Hilversum op termijn? Stem dubbele functies op elkaar af.

 

Maakbaarheid revisited?

Als Ziekenhuis Hilversum versterkt kan worden met een 24-uurs-apotheek, een 24‑uurs-huisartsenpost en échte Eerste Hulp door de functionele invulling van het Bontekoeterrein erbij te betrekken, dan moeten we deze kansrijke functies ordenen op het ziekenhuisterrein.

Barend Smit (D66): “Linksom of rechtsom, op termijn worden er ook gewone mensenwoningen op het ziekenhuisterrein gebouwd. De woningbouwplannen zitten al in de concept-planning. Alle woondiensten op één Bontekoeterrein, daar moeten we van af. De maakbare samenleving revisited? Elk idee van samenhang op één plek produceert uitsluiting.” Het Van Riebeeckkwartier moet een evenwichtige wijk worden, waar het prettig wonen is. Voor iedereen. Wellicht is het dan ook beter om het Bontekoeterrein op te vullen met seniorenwoningen (levensloopbestendig) en een gevarieerd aanbod van appartementen in plaats van specifieke zorgwoningen.

Erik van den Berg (D66): “Er moet nog veel gedaan worden. Blijf de bewoners betrekken bij de planvorming en de uitvoering van maatregelen.”