Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 december 2009

Lieven de Keyproject: eerst de scholen

Voor de zomervakantie adviseerde D66 al “om eerst de scholen Hilfertsheem-Beatrix en Da Costa te bouwen. Die scholen wachten al zo lang op nieuwbouw. De scholen en de bibliotheek hebben een fantastische uitwerking van het bibliotheeksteunpunt voor ogen. Wijkgericht, dus inpluggen. Sporten op het schooldak? Kom van dat dak af!”

Ten behoeve van de onderwijshuisvesting moet er een nieuw bouwplan komen. Onder het motto “Schoon genoeg van ons gebouw” hebben de ouders van de Da Costaschool aandacht gevraagd voor omstandigheden in de school, die op gespannen voet staan met de ARBO-wetgeving en de gestelde eisen voor gezond onderwijs: ventilatieramen kunnen niet open, rioollucht stijgt op uit de toiletten, schimmel aan het plafond, loshangende stopcontacten op kruiphoogte. Het binnenmilieu is ver beneden peil. De Gooi- en Eemlander spreekt zelfs over ”Oostbloktoestanden”.

De gymzaal van Hilfertsheem-Beatrix is afgebrand. De VMBO-leerlingen maken nu gebruik van de gymzaal in de Da Costaschool. Gevolg: te weinig bewegingsonderwijs. In de nieuwbouw voor het onderwijs kan een versnelling aangebracht worden door de Da Costaschool – met speelruimte – op de plek van de voormalige Goede Herderkerk te plaatsen. De tijdelijke uitplaatsing van alle leerlingen naar elders in verband met de nieuwbouw is dan ook niet nodig (kostenbesparend). Diverse raadsleden hebben inmiddels de eerste bouwsteen al van de ouders ontvangen met de tekst:

Het spreekt vanzelf, dat D66 de Lieven de Key-bouwprocedures nauwlettend blijft volgen en… blijft bijsturen.

Barend Smit – fractievoorzitter / raadslid