Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 december 2009

Extra aandacht aanpak kindermishandeling

Wethouder Jeugdzaken Erik Boog (D66) tekende vorig jaar de verklaring Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) namens het Gooi. Vervolgens werd er onderzoek gedaan naar de situatie in deze regio. Nu is het tijd voor actie. Op diverse manieren zal er extra aandacht komen voor de aanpak van kindermishandeling. Erik Boog licht toe.

Kindermishandeling in de regio

“Naar schatting hebben ruim 1700 kinderen tussen de 0 en 19 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek te maken met kindermishandeling. Bij kindermishandeling wordt vaak gedacht aan fysiek geweld, maar mentaal en seksueel geweld is natuurlijk ook kindermishandeling.

Als wethouder van Hilversum ben ik bestuurlijke trekker en ambassadeur van de RAAK-aanpak in de regio. Het is een gevoelig, maar zeer belangrijk thema. Om meer kinderen te kunnen helpen zijn samenwerking en betere afspraken tussen instellingen essentieel, ” aldus de wethouder.

RAAK, waar staat dat ook alweer voor?

“Instellingen werken er natuurlijk al hard aan om kindermishandeling het hoofd te bieden. Maar de huidige aanpak kan beter gestructureerd worden, vandaar de invoering van RAAK, genoemd naar de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling.

Bij de RAAK-aanpak gaat het erom dat instellingen en professionals die zich bezighouden met de zorg rondom een kind op één en dezelfde wijze werken aan het voorkomen, signaleren en het beperken van schadelijke gevolgen bij kindermishandeling. Juist deze sluitende aanpak is van belang om kindermishandeling effectief de kop in te drukken. Natuurlijk zullen professionals worden geschoold in de RAAK-aanpak.”

Speerpunten

“Voor de regio is een aantal speerpunten geformuleerd. Er wordt al gewerkt met een steunpunt huiselijk geweld. In de aanpak voor kindermishandeling is het van belang om aansluiting te vinden bij dit bestaande steunpunt. Ook is het belangrijk om ouders die al in de problemen zitten of dreigen te raken voldoende ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van opvoedcursussen. De Centra voor Jeugd en Gezin gaan hier een grote rol in spelen.

Het derde speerpunt is dat er meer aandacht moet komen voor kinderen in gezinnen waar de ouders in de problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een verslaving. Kinderen lopen in die gezinnen veel risico. Het laatste speerpunt houdt in dat er voldoende hulp moet zijn voor gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt. De toenemende aandacht voor kindermishandeling leidt hopelijk tot meer vraag naar hulp. Daar moeten instellingen wel op ingericht zijn. Met al die punten gaan we hard aan de slag.”

Boodschap

“De landelijke campagne tegen kindermishandeling is al van start gegaan. Maar we gaan ook op regionaal niveau extra aandacht voor dit probleem vragen. Zo staan we zaterdag 14 november op de markt om informatie te geven over en aandacht te vragen voor kindermishandeling. Juist mensen in de directe omgeving van een kind, zoals buren en scholen hebben een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Dus mensen wees zelf ook alert! Natuurlijk is het een lastig onderwerp, maar we moeten niet vergeten dat het belang van een kind altijd voorop staat. Door het starten van een publiekscampagne in de regio hopen we dat het onderwerp beter bespreekbaar wordt, zodat we een onzichtbaar probleem zichtbaar kunnen maken!”

Nog deze maand wordt de RAAK-aanpak gepresenteerd aan professionals en instellingen. In november zal de aanpak bestuurlijk worden vastgesteld.

Landelijke Website over Kindermishandeling