Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 december 2009

Eerste Centrum voor Jeugd en Gezin opent deuren in december

Medio december zal in de gemeente Hilversum een eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend worden. Dit eerste CJG genaamd ‘CJG Hilversum Zuid’ wordt gevestigd in zorgcentrum ‘de Eedenburgh’. Ook zijn er plannen voor de oprichting van een CJG in Hilversum Oost en Hilversum Noord.

Waarom een CJG?

Er zijn twee belangrijke redenen voor de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Ten eerste hebben veel jeugdigen en ouders wel eens een vraag over opgroeien, opvoeding, gezondheid of ontwikkeling. Vaak weten ze niet goed waar ze terecht kunnen voor een antwoord. Het CJG biedt de oplossing. Daarnaast werken in een CJG verschillende instellingen samen, die zich met jeugdigen bezighouden. Door deze directe samenwerking kan de zorg rondom een kind beter georganiseerd worden.

Laagdrempelig

Wethouder Jeugdzaken Erik Boog (D66) heeft een duidelijke visie op de CJG’s: “Een CJG dient toegankelijk en breed bekend te zijn met een positief gerichte uitstraling. Met toegankelijkheid wordt laagdrempeligheid bedoeld, dus een CJG waar je graag en gemakkelijk even binnen stapt. Ook is het CJG een plek waar professionals optimaal samenwerken en waar er geluisterd wordt naar de vraag van de doelgroep. Tevens krijgen de CJG’s een website waar ouders en jeugdigen de nodige informatie zelf kunnen opzoeken. Maar we gaan ook extra aandacht besteden aan jongeren vanaf 12 jaar. Die bereik je op een andere manier dan ouders. Bijvoorbeeld via het jongerenverenigingen en het jongerenwerk.”

CJG Hilversum Zuid

Boog heeft bewust gekozen voor een eerste CJG in “de Eedenburgh”. “Een goede samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, eerstelijns psychologen, paramedici, jeugdgezondheidszorg, welzijn, kinderopvang en scholen is belangrijk en daar hebben we in het ‘CJG Hilversum Zuid’ ruim de gelegenheid voor. Dit omdat deze partners al in of dichtbij het ‘CJG Hilversum Zuid’ gevestigd zijn,” aldus de wethouder. “We willen bestaande structuren versterken en niet onnodig iets nieuws creëren.”

Ondertekening regionaal convenant

Hilversum kiest voor een duidelijke preventieve aanpak. Maar het CJG biedt ook hulp aan jongeren die in de problemen zijn gekomen. Sommige jeugdigen hebben wel degelijk grote problemen. Het is een klein percentage (ongeveer 5 %), maar het is belangrijk dat ook zij geholpen worden bij het CJG.

Daarom werd op 8 oktober jl. in Bussum een regionaal convenant getekend door alle 9 wethouders van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en een groot aantal organisaties, die werken in de zorg voor jeugdigen en hun ouders. Met dit convenant is een werkwijze afgesproken die ervoor moet zorgen dat de coördinatie van zorg rondom een jeugdige en een gezin goed verloopt. Ook signalen over problemen zullen gecoördineerd opgepakt worden.