Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Versterk huisartsenzorg!

D66 pleit voor versterking van de huisartsenzorg in Hilversum. De eerstelijnsgezondheidszorg is voor D66 al geruime tijd een bron van aanhoudende zorg. Huisartsen willen hun praktijken concentreren en samenwerkingsverbanden aangaan met verloskundigen, fysiotherapeuten, apotheken, wijkverpleegkundigen, enz. Bij dit streven naar herkenbare en kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van Hilversum mag gerekend worden op de faciliterende rol van de gemeente. Het gaat om onze – voor iedereen toegankelijke – gezondheidszorg.

 

Een extra probleem wordt veroorzaakt door een toename van patiëntenstromen. Vooral in Hilversum-Oost en Noord-Oost is er een tekort aan huisartspraktijken en een gebrek aan geschikte locaties om meer huisartsenzorg te kunnen bieden. D66 en de PvdA hebben dan ook prangende vragen richting College van B & W gestuurd. De vragen moeten leiden tot een bewustwording bij het College van B & W, dat versterking en een betere bereikbaarheid van de eerstelijnsgezondheidszorg dringend gewenst is. Eerstelijnsgezondheidszorg moet voor iedereen bereikbaar en “om de hoek” aanwezig zijn!

Inhaalmanoeuvre

De toekomstplannen van Tergooiziekenhuizen zijn in een eerder stadium aanleiding geweest voor zeven huisartspraktijken in Oost en Noord-Oost om te streven naar samenwerkingsverbanden van meerdere huisartspraktijken onder één dak (HOED). Daarbij is gedacht aan drie locaties: Lieven de Keylaan, Seinhorst en het REGEV-terrein. Op termijn zou worden ingezet op het Van Riebeeckkwartier.
Medisch Centrum Seinhorst is inmiddels een moderne HOED-organisatie van intensief samenwerkende huisartsen. Helaas wordt Medisch Centrum Seinhorst nu al geconfronteerd met ruimtegebrek. De locatie Lieven de Keylaan laat nog jaren op zich wachten en het is de vraag of – mede gelet op de niet gewenste stapeling van functies en de gevraagde financiële inbreng – een compleet gezondheidscentrum ter plekke gerealiseerd kan worden. Wellicht is het als gevolg van herstructurering in Noord wenselijker om een alternatieve plek in de omgeving van het Vierkerkenhuis te zoeken.
De actuele discussie over de toekomstplannen van Tergooiziekenhuizen heeft als “bijvangst” opgeleverd, dat het College van B & W de eerstelijnsgezondheidszorg in Hilversum nog eens goed moet doordenken. De gezondheids-econoom prof. dr. Wim Groot pleit voor “een actief gezamenlijk beleid gericht op het inrichten en faciliteren van nieuwe geïntegreerde gezondheidscentra (huisartsen, verloskundigen, apothekers, etc.) met verruimde openingstijden, waarvan er één op het ziekenhuisterrein kan worden gevestigd.” De D66-motie (mede ondertekend door de PvdA, e.a.) met als opdracht om zo’n “anderhalvelijns”- gezondheidscentrum op het ziekenhuisterrein constructief op te pakken en te faciliteren is door het College van B & W overgenomen. Nu aan de slag: een inhaalmanoeuvre!

Het Kruispunt

Nu de toename van patiëntenstromen in de wijk Liebergen (Oost) oplossen. Hier speelt dezelfde toename als in het onderwijs en de kinderopvang in Oost. De gemeentelijke prognoses zijn helaas niet in overeenstemming met de actuele ontwikkelingen. Dat baart D66 zorgen. Mede gelet op de patiëntenstromen vanuit de bouwontwikkelingen in het aanloopgebied (Stationsgebied Noord en Zuid, Larenseweg e.o., Lucentterrein) is een tweede gezondheidscentrum in de buurt van Seinhorst gewenst. Het lijkt D66 verstandig om hier de leegkomende basisschool Het Kruispunt voor te gebruiken: verkoop of huur als gezondheidscentrum annex kinderopvang. De bouwontwikkelingen op het REGEV-terrein zijn ernstig vertraagd. Een nieuwe HOED-organisatie op (of ergens rondom?) het REGEV-terrein kan niet langer wachten.

De geschetste, zorgelijke situaties in de eerste-lijnsgezondheidszorg en de wens tot versterking van de zorg “om de hoek” zijn voor D66 en de PvdA aanleiding om het College van B & W – met name wethouder Jan Landsaat – te bevragen (art.41 RvO) en aan te sporen constructief mee te denken met de wensen van de huisartsen, deze wensen te faciliteren en te komen met een actuele visie op de eerstelijns-gezondheidszorg in Hilversum. D66 wacht met spanning op de reactie van het College en blijft de route op weg naar herkenbare, kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg glad strijken: een nieuwe route met bereikbare zorg voor alle Hilversummers.

Barend Smit – fractievoorzitter / raadslid