Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Scholen storten zich op frisse wind

Grote groepen kinderen krijgen les in een ongezonde omgeving. Op tachtig procent van de scholen is het binnenmilieu niet goed. CO2-metingen in scholen, kantoren en gevangenissen maken duidelijk, dat de luchtkwaliteit in gevangenissen beter is dan op scholen. Hoe gezond zijn de Hilversumse scholen? Is er al succes geboekt met het verkrijgen van rijkssubsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat?

Het College van B & W heeft inmiddels geantwoord op de door D66 gestelde vragen.

De GGD voert CO2-metingen uit op scholen en geeft advies over natuurlijke ventilatie (“raampje open”). Er zijn nog geen bouwkundige of installatietechnische maatregelen in de scholen uitgevoerd op grond van de GGD-adviezen. De GGD-adviezen en -criteria zijn ook niet te gebruiken voor de aanvraag van rijkssubsidie voor het verbeteren van het binnenmilieu. Eén van de subsidie-voorwaarden is, dat per school waarvoor subsidie wordt aangevraagd een Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) beschikbaar moet zijn, uitgebracht door een onafhankelijk, gecertificeerd deskundige. Het College van B & W blijkt slechts gedeeltelijk op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken met betrekking tot het binnenklimaat in de Hilversumse scholen. Ofschoon het kabinetsadvies “binnenmilieu scholen” eind 2007 is gepresenteerd, is er bij de Actualisatie Onderwijshuisvesting 2009 geen rekening gehouden met genoemde problematiek. Er is inmiddels wel een onderzoek gestart door NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) naar het binnenmilieu van de monumentale scholen in Hilversum. Enigszins komisch, omdat de rijksbouwmeester Ir. Liesbeth van der Pol juist de ruimte in de Dudokscholen als voorbeeld stelt voor een gezond binnenmilieu. NIBE richt zich dan ook meer op duurzaamheid. Dat is een ander verhaal dan ongezonde binnenlucht.

Het College van B & W heeft nog geen actuele criteria vastgelegd om rijkssteun te verkrijgen, maar Hilversum staat wel op de verdeellijst voor een bedrag van 442.229 euro. Bij de verdeling van dat bedrag over de scholen gaat Hilversum in overleg met de schoolbesturen het beschikbare budget “met plannen beleggen”.

De vragen van D66 waren doeltreffend: gemeente en schoolbesturen “aangewakkerd door een fris windje” doen vanaf heden hun uiterste best om CO2-reductieplannen te ontwikkelen en klimaat-subsidie binnen te halen. Dat is meer dan een “raampje open”.

Barend Smit – fractievoorzitter / raadslid

Marijke Koets – fractieassistent