Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Omslag Lieven de Keyproject: winst voor jong en oud

“Trek de stekker uit het huidige Lieven de Keyproject. Maak snel een realistisch plan in twee bouwfases: eerst het scholencomplex en dan de rest. Zorg voor draagvlak in de buurt.”

Dat was (en is) het standpunt van D66. Lees ook: Leven de Keyproject illusoir. Ook het College van B & W is van mening, dat er een oplossing gezocht moet worden “in een beperking van de plannen waar we mee bezig zijn.” Toen wethouder Jan Landsaat (PvdA) onlangs aankondigde nog eens met de ontwikkelpartijen en de raadsleden met “de benen op tafel“ te gaan zitten, was voor D66 de maat vol. Wie bestuurt dit dorp?

Barend Smit (D66): “Het is een illusie te denken dat uit de huidige stapeling van stenen en functies ooit een scholencomplex zal verrijzen. Laat staan een woondienstencomplex.” Uiteraard is er druk uitgeoefend op D66 om van standpunt te veranderen. D66 draait niet. Nadere bestudering van het LdK-project leverde zelfs nog meer rommelpotterij op. D66 is geschrokken van het uitvoeringsplan om demente bejaarden bovenop de basisschool te plaatsen. Wie is de gevangene van wie? D66 is geschrokken van de ongelijkvloerse speelgoten voor basisschoolleerlingen en de beperkte ruimte voor VMBO-leerlingen “om te luchten”. D66 is geschrokken van de moeilijke bereikbaarheid voor politie en brandweer van de in- en uitgangen in het midden van het bouwproject. D66 zwijgt nog maar even over de onduidelijke bouw- en samenwerkingscontracten en bestemmingsplanperikelen.

Op het nippertje heeft wethouder Jan Landsaat (PvdA) het benen-op-tafel-overleg afgezegd: “Het college zal in samenwerking met de partners in dit project de functies, omvang en vormgeving nog eens goed tegen het licht houden voordat zij met een aangepast plan zal komen.”

Eerst de scholen

Na vijf maanden trekt het college nu ook de stekker uit het huidige LdK-project. Er komt een aangepast plan. Dat betekent een nieuw bouwplan. D66 adviseerde in juni jl. om eerst de scholen Hilfertsheem-Beatrix en Da Costa te bouwen. Die scholen wachten al zo lang op nieuwbouw. Moet D66 nu weer vijf maanden wachten op deze beslissing? Wat D66 betreft kan in de eerste fase ook nog een fatsoenlijk seniorenappartement erbij gebouwd worden. Dat bevordert de gewenste doorstroming in de wijk.

Nu doorpakken! De omslag in het denken over het Lieven de Key-project is winst voor jong en oud.

Weg met het stapelen van jongeren en ouderen.

Barend Smit – fractievoorzitter / raadslid