Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Hilversum gaat voor goud

Annemarie den Daas

Onlangs organiseerde de citymarketingclub “Hilversum Goed Bekeken“ onder de naam “Hilversum Gaat Voor Goud” de jaarlijkse brainstorm over citymarketing. Uit de vorige edities kwamen onder meer de ideeën voor Z@ppCity en de guerrilla marketingactie op station Hilversum MediaPark (was: Hilversum Noord) voort. Bij de start van “Hilversum Goed Bekeken”, het marketinginitiatief waarin de gemeente en andere belanghebbenden uit Hilversum samenwerken, was de betrokkenheid groot. Helaas is de bereidheid tot investering en samenwerking wat teruggelopen.

Commercial

De brainstorm-deelnemers, veelal ondernemers en betrokken Hilversummers, moesten in hoog tempo onder leiding van Herman Dummer (www.dagjetelevisiemaken.nl) een zelfbedachte commercial over Hilversum in elkaar zetten. De ondernemers legden vooral nadruk op de regionale winkelfunctie van Hilversum, en daarbij de bereikbaarheid en het uitgaansleven. Ook de monumentale uitstraling en omroephistorie kwamen langs. Het bleek niet eenvoudig om binnen 45 seconden een duidelijke boodschap over te brengen! Uiteindelijk werd de winnende commercial gemaakt door een groep waar ook Rinse Veltman, zelfstandig ondernemer en nr. 10 op de D66 kandidatenlijst, deel van uitmaakte. Goede cameratechniek en mooie beelden!

Beter op de kaart

Het blijft natuurlijk de vraag of de citymarketing iets concreets oplevert. Komen er meer regionale en/of landelijke bezoekers naar Hilversum? En om welke reden komen ze? Gaan de internationale toeristen van Beeld & Geluid ook naar de stad? Pikken de shoppers ook een museumpje mee? Hoe is de wisselwerking tussen de diverse culturele instellingen? Hebben lokale initiatieven als Z@ppCity wel een goede landelijke uitstraling? D66 is een voorstander van het goed faciliteren en medesubsidiëren van initiatieven om Hilversum beter op de kaart te zetten. Tenslotte zijn de Hilversumse economie en het culturele leven daarbij gebaat. Daartoe is de stichting “Hilversum Goed Bekeken” een goed instrument, maar de potentiële bezoeker ziet nu door de bomen het bos niet meer. Daarom is er een grondige evaluatie nodig van alle bestaande initiatieven en hoe deze efficiënter te bundelen.

Citymarketing

Voorzitter Jan Willem Hoogendoorn van “Hilversum Goed Bekeken” vindt dat er een discussie moet worden gevoerd over de effectiviteit van alle naast elkaar bestaande citymarketing acties. D66 vindt ook dat de citymarketing een resultaatgerichte focus moet hebben. Het moet duidelijker worden wat de financiële bijdrages van gemeente, ondernemers en culturele instellingen aan deze marketing uiteindelijk opleveren. Zeker nu iedereen, zowel de gemeente, als de burgers en ondernemers, de kosten in de gaten moet houden. Citymarketing is meer dan een slogan. Citymarketing is gebaat bij een jaarlijkse brainstorm, waar nieuwe ideeën worden opgestart. Nieuwe ideeën moeten echter ook worden afgerond en onderhouden.

In 2008 heeft D66 al eens gesuggereerd om de lege reclameplekken aan de speciale lantaarnpalen (ontwerp Koen van Velsen) langs de city-binnenring periodiek te vullen met een plaatje van een Hilversums symbool: het raadhuis, Beeld en Geluid, Museum Hilversum of Zonnestraal en de slogan “Hilversum Goed Bekeken”. Als er betaalde reclame in de aanbieding is, kan het city-symbool tijdelijk verwijderd worden. “Het komt allemaal dik voor elkaar”, antwoordde het College van B & W. Nog steeds zijn er 25(!) van de 40 reclamepalen langs de city-binnenring leeg en hier en daar behangen met een fietsband, gymschoenen of andere rotzooi. Zet citymarketing Hilversum op de kaart?

Anne-Marie den Daas – fractieassistent