Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Geen leegstandscoach maar leegstandsfonds

Onlangs werd in een raadsdiscussie het plan van GroenLinks voor het  aanstellen van een zogenaamde ‘leegstandscoach’ besproken. Aanleiding voor het voorstel is het groot aantal langdurig leegstaande panden in Hilversum die een doorn in het oog zijn. En dit terwijl er veel organisaties en instellingen op zoek zijn naar (tijdelijke) huisvesting. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen moet een leegstandscoach worden aangesteld. Deze inventariseert wat de behoeftes zijn en wat er zoal leegstaat. Vervolgens treedt de leegstandscoach op als matchmaker en zie daar, leegstand opgelost. Is dit echter wel de oplossing?

Veel te duur

Uiteraard vond D66 het net als de andere partijen een sympathiek voorstel en was blij dat leegstand weer op de kaart werd gezet. Maar is leegstand wel op te lossen door een leegstandscoach aan te stellen? D66 vroeg zich dan ook hard op af of het daadwerkelijk zo is dat vraag en aanbod elkaar niet weten te vinden.

Spelen andere zaken niet een veel grotere rol? Zijn de gebouwen die leeg staan überhaupt wel geschikt te maken voor tijdelijk gebruik door bijvoorbeeld een muziekvereniging of kinderopvang? Vooral voor deze laatste functie zijn grote aanpassingen nodig. Belangrijkste punt is volgens D66 echter de financiële kant van de zaak. Zijn de aangeboden panden simpelweg niet veel te duur voor de groep huurders die GroenLinks voor ogen heeft?

Constructief voorstel

Maar D66 zou D66 niet zijn als wij ook niet met een constructief voorstel kwamen om dit probleem aan te pakken. Ons voorstel was dan ook om een leegstandsfonds in te stellen en niet een leegstandcoach aan te stellen. Organisaties die de huur niet of niet volledig kunnen betalen, maken aanspraak op dit fonds en kunnen op deze manier wel voldoen aan hun financiële verplichtingen. De andere kant van de medaille is, dat eigenaren waarschijnlijk eerder bereid zijn hun pand tijdelijk te verhuren, als zij weten dat een dergelijk fonds hun huur waarborgt.

Vullen fonds

Van de vele suggesties die tijdens de raadsdiscussie voor de aanpak van leegstand werden gedaan, wilde verantwoordelijk wethouder Jan Rensen (PvdA) het instellen van een leegstandsfonds als een van de weinigen, serieus onderzoeken. Met deze toezegging is D66 uiteraard ingenomen.

De vraag blijft echter wel, hoe dit fonds dan moet worden gevuld. Een leegstandsfonds moet – ook al doet de naam anders vermoeden – wel gevuld zijn. Een oplossing is wellicht de huuropbrengsten van leegstaande panden in dit fonds te storten en vervolgens de eigenaren hieruit te betalen. Zij zullen nooit de volledige huur vergoed krijgen maar iets is immers beter dan niets. De gemeente kan daarnaast overwegen een leegstandsheffing in te stellen voor panden die langer dan bijvoorbeeld 3 maanden leegstaan. De heffing vloeit vervolgens rechtstreeks naar het leegstandsfonds.

Wellicht komt wethouder Jan Rensen met betere ideeën. We wachten zijn bevindingen af.

Marijke Koets, – fractieassistent