D66 Hilversum

Hilversum vooruit!

crailo

D66 Regio Gooi en Vecht betreurt vertrek Leger des Heils vluchtelingenopvang Crailo

D66 is teleurgesteld in het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat recentelijk heeft besloten zonder het Leger des Heils verder te gaan bij de huidige nood-/crisisopvang van asielzoekers op Crailo. Het Leger des Heils heeft volgens de D66 afdelingen van de betrokken gemeenten namelijk laten zien dat zij een enorme bijdrage heeft geleverd aan het draagvlak onder buurtbewoners en heeft asielzoekers op een prettige manier laten kennismaken met de Nederlandse/Gooise samenleving. Deze aanpak draagt zo in belangrijke mate bij aan een directe start van de integratie. Bovendien werkt het Leger des Heils goed samen met de vele vrijwilligers die zich inzetten op en rond opvanglocatie Crailo. D66 in de Gooi & Vechtstreek verbaast zich over de starre houding van het COA en roept op om dit besluit te herzien en de aanwezigheid van het Leger des Heils (onder verantwoordelijkheid van het COA) op AZC Crailo te continueren; niet alleen bij crisis/noodopvang, maar ook bij de planvorming van het asielzoekerscentrum op diezelfde locatie. Lees verder door op de kop te klikken.