D66 Hilversum

Hilversum vooruit!

Edwin Göbbels  2126x1535

De zon schijnt voor iedereen !

D66 Hilversum ziet duurzaamheid als een integraal onderdeel van de Hilversumse ruimtelijke kwaliteit. Zo is de Rijksbescherming van Hilversumse stads-en-dorpsgezichten een vorm van verduurzaming van cultureel erfgoed. Wij zijn trots op de beschermde gezichten en willen die koesteren. Maar binnen dit kader ziet D66 nog andere mogelijkheden om duurzaamheid te faciliteren, door het benutten van zonne-energie, opgewekt met zonnepanelen- en collectoren. Door in het algemeen de informatievoorziening te verbeteren, zoals te wijzen op collectieve mogelijkheden in en buiten het beschermde gebied, door binnen het beschermde gebied de legeskosten van de verplichte omgevingsgunning terug te brengen naar nul euro, door de toetsingscriteria van de Commissie van Welstand en Monumenten compacter, en met verbeelding een beter verwachtingsperspectief te communiceren richting (potentiële) aanvragers. D66 met de D van Doen.